Tillstånd och lagar gällande metalldetektorer.

Du ska alltid ha tillstånd från länsstyrelsen för att få använda metalldetektor i Sverige.

För att få gräva i marken kan även tillstånd från markägare vara nödvändigt.

Kontakta mig, så hjälper jag dig att komma igång. thomas@gavelins.com  eller  tel. 070-3740227 (10:00 - 17:00)